Uzaktan Eğitim Ders Konuları

 Uzaktan Eğitim Ders Konuları
Okunuyor Uzaktan Eğitim Ders Konuları

Birçok kişi virüsten dolayı uygulanan uzaktan eğitim hakkında araştırma yapmaktadır. Uzaktan eğitim ders konuları da kişilerin araştırdığı konular arasında yer alır. Kişiler bu konuların farklılıklarını ve işleniş şekillerini merak ederler. Uzaktan eğitim esnasında alabilecekleri verim ve ne yapılması gerektiği birçok öğrenci için merak konusudur.

Öncelikle uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim yerine verilen bir eğitim biçimidir. Bu nedenle de uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim arasındaki konular farklılık göstermez. Öğrenciler her yüz yüze alacakları eğitimi, olabildiğince uzaktan eğitim ile alarak senelerine devam ederler. Öğrencilerin sene kaybı olmaması adına yapılmış olan bu uygulama, birçok öğrenciyi meraklandırır. Uzaktan eğitim ders konuları üzerindeki farklılıklar da öğrencilerin endişe etmesine neden olur.

Uzaktan Eğitim Konularının Farkları Nelerdir?

Uzaktan eğitim esnasında derslerin konularında herhangi bir değişiklik yoktur. Örneğin; öğrenci integral, diferansiyel gibi konuları sınıf ortamında işlemek yerine uzaktan eğitimde de görecektir. Ancak dersin işleniş biçiminde bazı değişiklikler meydana gelmektedir. Öğrencilerin uzaktan eğitim esnasında dersi daha iyi anlaması adına öğretmenler daha farklı yollar işlemektedir.

Bu yollar arasında öğrencinin bilgisayar başındaki öğrenimini hızlandıracak aktiviteler de yer almaktadır. Bazı öğretmenler internet üzerindeki online aktiviteleri tercih ederken, bazı öğretmenler kendi hazırladıkları PDF dosyaları üzerinden ders işlemeyi tercih ederler. Dersin türü ve öğrencinin anlayış biçimine göre derslerin işleyiş biçiminde değişiklikler meydana gelir.

Uzaktan eğitim ders konuları ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimlerinde birebir aynı olarak devam etmektedir. Öğrenciler sınıflarından geri kalmaz ve aynı sene üzerinden ilerleme kaydedebilirler. Öğrencilerin sene kaybetmemesi adına uzaktan eğitim esnasında konular, yüz yüze eğitim ile aynı ilerlemede gerçekleştirilir.

Bu nedenle de öğrenciler sene sonu sınavlarında işledikleri konulara tabii tutulurlar. YKS sınavlarında ise öğrenciler bütün müfredattan sorumlu olacaktır. Herhangi bir konu eksiltilmesi olmadan öğrenciler üniversiteye giriş için girdikleri sınavda, bütün konulardan soruları çözeceklerdir. Aynı işleyiş LGS sınavı içinde geçerlidir ve öğrenciler bütün konulardan sorumlu olacaktır. Bu nedenle de uzaktan eğitim esnasındaki ders konuları, yüz yüze eğitim ile aynıdır.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın