• Ana Sayfa
  • Blog
  • Hangi Motivasyon Araçları ile Uzaktan Eğitimde Dersler Yapılmalıdır?

Hangi Motivasyon Araçları ile Uzaktan Eğitimde Dersler Yapılmalıdır?

 Hangi Motivasyon Araçları ile Uzaktan Eğitimde Dersler Yapılmalıdır?
Okunuyor Hangi Motivasyon Araçları ile Uzaktan Eğitimde Dersler Yapılmalıdır?

Uzaktan eğitimde motivasyon araçları ile ders yapılması dersin verimliliğinin büyük ölçüde artmasına yardımcı olabilecektir. Uzaktan eğitim mekandan bağımsız olarak her yerde eğitim ve öğretimin devam etme şekli olarak bilinmektedir. Uzaktan eğitimde, verim son derece önemli bir konudur. Öğretmenlerin bu verimi sağlayamaması ya da öğrencinin bu verimi alamaması, eğitimde büyük açıkların ortaya çıkmasına neden olabilecektir. Bu noktada giderek büyüyen bu açıklar, zaman içerisinde giderek doldurulamaz bir boşluk halini alabilecektir.

Uzaktan Eğitimde Motivasyonun Önemi

Uzaktan eğitim hem avantajları hem de dezavantajları bulunan bir eğitim ve öğretim sürecidir. Uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrenci mekandan bağımsız olarak aynı çatı altında toplanabilmektedir. Oluşturulan bu portal üzerinden tüm öğretmenler etkileşimde bulunarak fikir alışverişi yapabileceklerdir. Uzaktan eğitimde esnekliklerin bulunması, öğrencinin dilediği her an eğitim alabilmesini kolaylaştıracaktır.

Herkese uygun bir öğrenme şekli olarak karşımıza çıkan uzaktan eğitimde motivasyon oldukça önemli bir unsurdur. Öğretmen ve öğrenci eğitimde yeterli motivasyona sahip olmadığı sürece, etkili bir konu işleyişi söz konusu olamayacaktır. Öğretmenin motivasyon kaybı tüm öğrencilerin dersi başaramamasına neden olabileceği gibi,  öğrencinin motivasyonunun olmaması eğitimden uzaklaşmasına neden olabilmektedir. Uzaktan eğitimde motivasyon araçları ile ders yapılması, daha etkin bir öğrenme sürecinin ilk adımı olarak sayılabilecektir.

Uzaktan Eğitimde Motive Edici Materyaller Nelerdir?

Uzaktan eğitimde motivasyon araçları ile ders yapılması, geçmişten günümüze öğrenci üzerinde olumlu etkiler yaratmıştır. Öncelikle uzaktan eğitimde öğrencilere özel bir çalışma alanı oluşturulmalıdır. Olabildiğince sessiz olarak oluşturulması gereken bu çalışma ortamı, öğrencinin motive olmasını destekleyecektir. Eğitim öncesinde görseller oluşturulması motivasyon sağlayabilir. Çarpmayı öğrenmesi gereken bir çocuk için, çarpma tablosu oluşturulması iyi bir seçim olabilecektir. Böylece öğrenci dersi benimseyebilecektir.

Öğrencinin seveceği bir defter bulunması not alabilmesini , dolayısı ile dersin daha akılda kalıcı olmasını sağlayabilecektir. Yazarak dersi dinlemek alınan verimi üst düzeylere çıkarabilecektir. Yine öğrencinin sınıfına ve düzeyine uygun test kitapları, modüller canlı ders sürecinin olumlu işlemesini sağlayabilecektir. Öğrenciye ders öncesinde seveceği bir kalem, bir silgi ya da benzeri somut eşyaların hediye edilmesi, uzaktan eğitimde motivasyonu sağlayan bir unsur olabilecektir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın