Öğretmenlere uzaktan eğitim anketi uygulandı

 Öğretmenlere uzaktan eğitim anketi uygulandı
Okunuyor Öğretmenlere uzaktan eğitim anketi uygulandı

Öğretmenlere uzaktan eğitim anketi uygulandı. Uzaktan eğitim sırasında en büyük sorunların başında çok fazla öğrencinin yaşadıkları imkansızlıklardan dolayı derslere katılamıyor olması geliyor. Konuların bu anlarda kısıtlanması gerekiyor. Öğretmenlerin ortak düşünceleri bu yönde olurken yıl içerisinde tüm kademelerin dondurulması ve öğrencilerin önümüzdeki öğretim yılları arasında aynı sınıftan başlamaları gerektiği önerilerini dile getiriyor.

Eğitim – iş İzmir 1 numaralı şubeler aracılığı ile ortalama olarak 1500 öğretmen için salgın dönemlerinde uzaktan eğitim ile beraber yaşanan sorunları somu hale getirmek ve çözüm önerilerini belirtmek amacı ile anket hazırlandı. Adem Yıldırım; “Anketten Milli Eğitim Bakanı’nın hazırlamış olduğu pembe tablonun aksine olarak öğrencilerin çoğunun uzaktan eğitimden yararlanamadıkları, eğitimde fırsat eşitsizliğinin ortaya çıktığını görüyoruz, süreçte derslerin kazanımlarının tam olarak verilemediği, altyapının eksiz ve yetersiz olduğu, uzaktan eğitimle müfredatın yetişmeyeceği, bilhassa LYS ve YKS’de konu sınırlandırılmasına gidilmesi ve bunların yanında acilen ‘Eğitim Bilimleri Uzaktan Eğitim Üst Kurulu’ kurulması gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır” sözlerini dile getirdi.

Anketten meydana gelen sonuçlar…

Yapılan anket sonucuna göre;

  1. Yapılan anket kapsamında öğretmenler yüzde 91,3 oranında öğrencilerinin genelinin uzaktan eğitimden pek de yararlanamadıklarını dile getiriyor.
  2. Uzaktan eğitim süreçlerinde yaşanan kazanımların pek de verilebildiğini düşünüyor musunuz tarzında gelen soru için öğretmenlerin geneli yüzde 55,4 oranı ile bazen cevabını verirken yüzde 17,4 oranında hiçbir zaman cevabını da vermedi.
  3. Veliler tarafından gelen yanıtın evde gerekli olarak yer alan öğrenme ortamlarını hazırlamak ve motivasyonları sağlama konularında hem yetersiz hem de bilinçsiz kalınıyor.
  4. Öğretmenlerin normale oranla ödev yapmama oranları bir hayli yüksek olarak gözleniyor.
  5. Uzaktan öğretim süreçlerinde öğretmenler verilen müfredat konularını yetiştirmek konusunda bir hayli zorluk çekiyor.
  6. Öğretmenler yaşanan bu sıkıntıları en az hasar ilde atlatmak amacı ile gelen çalışmalar için söz haklarında bulunmak istiyor.

Öğrencilerin derse katılım oranların ve EBA TV ile canlı dersleri izleme oranları bir hayli eksik kalıyor. Bu yüzden sınıflarda yer alan öğrenci sayılarının düşmesi gerekirken uzaktan eğitime özel olarak yeni bir müfredat hazırlanmalı.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın