Uzaktan Eğitime Giremeyen Öğrenciler Nasıl Karne Alacak?

 Uzaktan Eğitime Giremeyen Öğrenciler Nasıl Karne Alacak?
Okunuyor Uzaktan Eğitime Giremeyen Öğrenciler Nasıl Karne Alacak?

Korona virüsün dünyaya yayılması üzerine bütün ülkelerde uzaktan eğitim sürecine geçildi. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler EBA sistemi üzerinden derslere katılım sağlıyorlar. Ancak her öğrenci akıllı cihaz ya da bilgisayar gibi imkanlara sahip değil. Birinci dönemin sonuna yaklaşılması ile birlikte de kişiler, uzaktan eğitime giremeyen öğrenciler nasıl karne alacak sorusunu merak etmeye başlıyorlar. Uzaktan eğitime girmeye imkanı olmayan öğrencilerin not sisteminin nasıl olacağı ve sınıf geçip geçemeyecekleri ise herkes tarafından araştırılıyor.

Not Sistemi Nasıl Olacak?

Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler sınavlara tabii tutulmayacaklar. Bunun yerine derste aktif oldukları süreler ve ödevleri yapma performanslarına göre not alacaklar. Öğrencinin derste aktifliği ve ödevleri ele alınarak her alandan ikişer olmak üzere toplamda dört farklı notu bulunacak.

Henüz uzaktan eğitime giremeyen öğrenciler için karne sisteminin nasıl olacağı belirlenmemiştir. Birinci dönemde öğrenciler bir tane yüz yüze sınav gerçekleştirmişlerdir. Ancak bu sınav puanlarının karneye etki etmeyeceği ifade ediliyor. Eğer veli, öğrencinin girdiği sınavın puanının karneye etki etmesini ister ise okul idaresine başvuruda bulunabilecek. Okul idaresine başvuruda bulunan öğrencilerin karnelerine sınav puanları yansıyacak. Öğrenciler ders saatlerine göre not alacaklar ve ders saati 2’den fazla olan derslerde üç tane puanlama yapılacak. 2 veya daha az ders saati için ise öğrencilere iki ayrı not verilecek. Öğrencilerin derslere katılımlarının yanı sıra öğretmenin verdiği ödevleri yapma düzeni de notlarında etkili olacak.

Birçok veli ve öğretmen öğrencilerin bu dönem için puan almaması yönünde talepte bulunuyor. Herhangi bir derse giriş yapmayan öğrenci için öğretmenin not vermesinin zor olduğu ve adaletsiz bir sistem olacağı savunuluyor. Derslerine giriş yapmayan ve derslerini öğrenemeyen bir öğrenci için olumlu ya da olumsuz bir puan tablosu çizmek öğretmenler tarafından uygun görülmüyor. Veliler ve öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamayı bekliyor. Bakanlık tarafından uzaktan eğitime giremeyen öğrenciler için uygun bir alternatif oluşturulması talep ediliyor. Oluşturulan yeni alternatif ile imkanı olan öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi amaçlanıyor.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın