Uzaktan Eğitimde Kamera Açmak Zorunlu mudur?

 Uzaktan Eğitimde Kamera Açmak Zorunlu mudur?
Okunuyor Uzaktan Eğitimde Kamera Açmak Zorunlu mudur?

Uzaktan eğitim, öğretmen ve öğrencilerin aynı ortamda bulunmaması ile oluşturulan bir eğitim modelidir ve genellikle üniversite düzeyi eğitimlerde tercih edilmektedir. Fakat bazı dönemlerde mecburen ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitimlerde de bu yöntem tercih edilmektedir. Bir ülkedeki öğrencilerin tamamının okullara gidememesi durumunda genele yayılan uzaktan eğitim modeli benimsenebilmektedir.

Uzaktan eğitim ile örgün eğitim arasında çeşitli farklar vardır. İkisinin de avantaj ve dezavantajları bulunsa da örgün eğitim bir öğrencinin kişilik gelişimi başta olmak üzere çeşitli özelliklerinin gelişmesine uzaktan eğitim modelinden daha çok katkı sağlamaktadır. Bu nedenle çeşitli olağanüstü durumlar dışında örgün öğretim modelinin tercih edilmesi önemlidir. Peki uzaktan eğitim nedir? Bu eğitim modelinin özellikleri nelerdir?

Uzaktan Eğitim Nedir?

Eğitim ve öğretim sırasında öğrenci ve öğretmen aynı ortamda bulunmadığında uzaktan eğitim ortaya çıkmaktadır. Aslında kelime oldukça açıklayıcıdır. Öğrencinin uzaktan katıldığı eğitimler, uzaktan eğitim olarak adlandırılmaktadır. Türkiye’de bu eğitim modeli çoğunlukla üniversite seviyesinde ortaya çıkmaktadır. Çeşitli üniversiteler örgün eğitimin yanı sıra uzaktan eğitime de sahip olmakta ve örgün eğitime katılma olanağı olmayan kişilere bu şekilde eğitim şansı vermektedir.

Bilindiği üzere bazı insanlar, çeşitli sebeplerden ötürü örgün eğitime katılamamaktadır. Bu durumda uzaktan eğitim, kişiler için oldukça faydalı bir eğitim modeli olmaktadır. Fakat üniversite çağına gelmiş öğrencilerin yaşı, bazı şeyleri kavrayacak düzeydedir bu nedenle uzaktan eğitim modelinden çok fazla zarar görmemektedir. Öte yandan ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrenciler, uzaktan eğitime uyum sağlama konusunda çeşitli sıkıntılar yaşamaktadır.

Uzaktan Eğitimde Kamera Açma Zorunluluğu Var mıdır?

Bilindiği üzere son zamanlarda ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri uzaktan eğitim modelini kullanmak durumundadır. Bu noktada veli ve öğrencilerin akıllarına çeşitli sorular takılmaktadır. Bu sorularından bir tanesi uzaktan eğitimde kamera açmak zorunlu mudur şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda yaptığı açıklamaya göre EBA dışındaki platformlardan derslere girildiğinde kamera açılmamasına dairdir. Öte yandan EBA üzerinden yapılan derslerde kamera açılmalıdır. MEB’in konuyla ilgili yaptığı açıklama öğrencilerin bu platformlardan kişisel veri paylaşmamasını da kapsamaktadır. Birçok insan, kamera açma konusunda tereddüt yaşamaktadır fakat yapılan açıklama oldukça aydınlatıcı olmaktadır. Öğrencilerin bu noktaya dikkat etmesi gerekmektedir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın