Uzaktan Eğitim İçin Öğrenci ve Öğretmen Altyapı Gereksinimleri

 Uzaktan Eğitim İçin Öğrenci ve Öğretmen Altyapı Gereksinimleri
Okunuyor Uzaktan Eğitim İçin Öğrenci ve Öğretmen Altyapı Gereksinimleri

Uzaktan eğitim için öğrenci ve öğretmen altyapı gereksinimleri arasındaeğitim alanında temel olarak felsefe, bilim, teknoloji, kültür, toplum ve kişisel boyutlar teorik arka planı oluşturmaktadır. Burada bahsedilen teknik yönler, çağdaş eğitim teknolojisi ve sosyal gerçeklere dayanmaktadır.

Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki bu iletişimi sağlayan uzaktan eğitim sisteminin teknik temeli yerel ağ bağlantısının öncelikle sorunsuz bir şekilde çalışmasını gerektirmektedir. Yerel ağ, sunucuya bağlandığında sistemin sorunsuz çalışması gereklidir.

Yalnızca yazılım derslere değil aynı zamanda idari yapıya da uymalıdır. Ders için ortalama hazırlık süresi 6-9 aydır. Ancak ders materyallerine ve multimedya öğelerine bağlı olarak bu süre 1 yıla kadar sürebilir. Çoğu dersi hazırlamak için bir öğretmen, bir asistan, bir grafik tasarımcı ve bir programcı gereklidir.

İnternet tabanlı uzaktan eğitim için öğrenci ve öğretmen altyapı gereksinimleri arasındaderslerin bütünlüğü sağlamak için ilke ve standartlara sahip olmak gereklidir. Kullanılacak yazı tipi, sayfa yapısı, anlatım vb. gibi konuların belirlenmesi gerekmektedir. Ek olarak kimi zaman bu gereklilikler, öğretim görevlileri ve asistanları için bireysel eğitim ihtiyacı da doğurmaktadır.

Klasik eğitimde bilgi, belirli bir zamanda ve yerde yüz yüze sunulmaktadır. Uzaktan eğitimde ise var olan üçüncü bir faktör vardır. Bu faktör de internet destekli eğitimde öğretmenler ve öğrenciler arasında ortaya çıkmaktadır. Öğretmenden alınan bilgilerin internet üzerinden öğrenciye sunulması teknolojik bir hizmettir ve bir faktördür.

Uzaktan eğitim için öğrenci ve öğretmen altyapı gereksinimleri arasındaeğitim alanında temel olarak felsefe, bilim, teknoloji, kültür, toplum ve kişisel boyutlar teorik arka planı oluşturmaktadır. Burada bahsedilen teknik yönler, çağdaş eğitim teknolojisi ve sosyal gerçeklere dayanmaktadır.

Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki bu iletişimi sağlayan uzaktan eğitim sisteminin teknik temeli yerel ağ bağlantısının öncelikle sorunsuz bir şekilde çalışmasını gerektirmektedir. Yerel ağ, sunucuya bağlandığında sistemin sorunsuz çalışması gereklidir.

Yalnızca yazılım derslere değil aynı zamanda idari yapıya da uymalıdır. Ders için ortalama hazırlık süresi 6-9 aydır. Ancak ders materyallerine ve multimedya öğelerine bağlı olarak bu süre 1 yıla kadar sürebilir. Çoğu dersi hazırlamak için bir öğretmen, bir asistan, bir grafik tasarımcı ve bir programcı gereklidir.

İnternet tabanlı uzaktan eğitim için öğrenci ve öğretmen altyapı gereksinimleri arasındaderslerin bütünlüğü sağlamak için ilke ve standartlara sahip olmak gereklidir. Kullanılacak yazı tipi, sayfa yapısı, anlatım vb. gibi konuların belirlenmesi gerekmektedir. Ek olarak kimi zaman bu gereklilikler, öğretim görevlileri ve asistanları için bireysel eğitim ihtiyacı da doğurmaktadır.

Klasik eğitimde bilgi, belirli bir zamanda ve yerde yüz yüze sunulmaktadır. Uzaktan eğitimde ise var olan üçüncü bir faktör vardır. Bu faktör de internet destekli eğitimde öğretmenler ve öğrenciler arasında ortaya çıkmaktadır. Öğretmenden alınan bilgilerin internet üzerinden öğrenciye sunulması teknolojik bir hizmettir ve bir faktördür.

Uzaktan Eğitimin Genel Yapısı Son Durum

Uzaktan eğitim için öğrenci ve öğretmen altyapı gereksinimleri hemen hemen birçok okul ve de üniversite içerisinde tamamlanmıştır. Hem korona süresince hem de yaz tatili süresince eğitim kurumları gerekli altyapılarını sağlamış ve de var ise eksikliklerini tamamlamışlardır.

Bu nedenle internet tabanlı bu eğitim uygulamaları ile tüm öğrenciler derslerini kolaylıkla takip edebilmekte ve de kaçırdıkları dersleri sisteme girip tekrar tekrar izleyebilmektedirler.

Aynı zamanda sisteme alışan tüm öğretmenler ve de öğrenciler ödev ya da sınavlarını sisteme yüklemeyi başarmaktadırlar.

Kamu ve özel sektörde çeşitli alan ve disiplinlerde uzaktan eğitim daha düşük işletim maliyetleri sağlamaktadır. Ek olarak, Akademik veya sertifika kurslarına katılmak gibi kişisel kişisel ve mesleki gelişim fırsatları da sunmaktadır. Bu nitelikteki bir sistem hem kullanım hem de güncellemeler açısından önemli avantajlar sağlayacaktır.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın