Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sınavları Nasıl Olacak?

 Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sınavları Nasıl Olacak?
Okunuyor Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sınavları Nasıl Olacak?

Uzaktan eğitim, dünyada yıllardır var olan bir eğitim modeliyken, Türkiye’nin bu gelişmelerin gerisinde kalması, büyük sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bunların en başında da herkesin geleceğini belirleyen uzaktan eğitim sınavları olmaktadır. Kimsenin kendini emniyette hissetmediği, ne yapacağını bilemediği, gelişmelerin belli bir temele dayanmaksızın anlık şekilde değiştiği bir ortamda yapılacak uzaktan eğitim sınavları hakkında da kimse net bir şey belirtememektedir.
Bu yönde, varsayımlarla, anlık gelen resmî açıklamalarla, kimi teknolojik sistem sorunlarıyla birlikte, artık içinden çıkılamaz bir sorun halini alan sistemde, kimi noktada her kurum kendi içeriklerini belirleyici kılmaktadır. Ortak bir dilin kurulabildiğini, sağlıklı bir eğitim sisteminin sürdürülebildiğini söylemek giderek daha zorlaşmaktadır.

Uzaktan Eğitim Nedir?
Uzaktan eğitim dünyada ve ülkemizde artan bir yaygınlıkla kullanılan bir eğitim sistemidir. Bu anlamda, mobil telefonların, aplikasyonların, tabletlerin, bilgisayarların olduğu her alanda gerçekleştirilebilmektedir. Uzaktan eğitimin temelleri üstüne düşünülmediği ve dünyanın gidişatı da akil insanlarca ve nitelikli eğitmenlerce öngörülmediği için, bu konuda Türkiye’de büyük alt yapı problemleri ve ihlaller de görülmektedir. O anlamda, uzaktan eğitim merkez bağlamında birtakım soru işaretleri barındırmaktadır. Fakat, özel eğitim sektörü, özel dersler, bireysel gelişimler, sertifika alımları, uluslararası kulvarı takip etmek bağlamında, paha biçilmez bir alandır.

Uzaktan Eğitim Sınavları Nasıl Yapılmaktadır?
Uzaktan eğitim sınavları konusunda, büyük bir belirsizlik ve sistemsizlik hakimdir. O anlamda, klasik eğitim üstünden işleyen okullar bağlamında, millî eğitim bakanlığının belirlediği sürece göre, birçok başlık vardır ve bunlar kesinlik göstermemektedir. Kimi alanlarda, ‘zoom’-EBA üstünden ‘online’ sınav yapılacağı belirtilirken, kimi alanlarda bire bir online sınav sisteminin gerçekleşeceği ifade edilmektedir. Ayrıca, ‘word’, ‘power point’ (ppt) gibi sistemler vasıtasıyla da yazılı ödev, proje verileceği de belirtilmektedir. Sınav kâğıtlarının yerini online belgeler alsa da birilerinin internetten tarama yaparak kopya çekmesi, soruları başkalarına yaptırması, başkalarının sorularını da yapması gibi eşitliksiz bir durum da görülmektedir. Ayrıca, teknoloji alanı her an kesilebilen, donabilen bir alt yapıya da sahiptir ki; Türkiye’deki ortak Selver’ler ve şirketler de bu alanda çok zayıftır. Sınavların nasıl yapılacağı, her konunun hocası tarafından, millî eğitim bakanlığından gelen direktifle de belirlenecektir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın