Öğrenci, Öğretmen ve Velilerin EBA Hakkındaki Görüşleri

 Öğrenci, Öğretmen ve Velilerin EBA Hakkındaki Görüşleri
Okunuyor Öğrenci, Öğretmen ve Velilerin EBA Hakkındaki Görüşleri

Okulların olmayışı, eğitim öğretim hayatını interaktif destek ağlarıyla oluşturuyor. Dijital eğitim platformu öğrenci ve öğretmen arasında köprü görevi görürken, faydaları olduğu gibi birtakım zorlukları da olabiliyor.

Koronavirüs salgının hala devam etmesi, eğitim sistemini uzaktan uzağa sürdürmeye mahkûm bıraktı. Bu durum öğrenci, veli ve öğretmen arasındaki EBA hakkındaki düşüncelerini değiştirmeye neden olmuştur. Her ne kadar eğitimden uzak kalmamış olmasından öğrenciler memnun kalsa da bazı olumsuzlukları yaratıyor olması EBA hakkında olumsuz görüşlere yer vermesine neden olabiliyor.

Öğrenciler Eba Sistemi Hakkında Ne Düşüyor?

Öğrenciler, her ne kadar eğitim hayatlarını bir şekilde sürdürebiliyor olmalarından mutlu. Fakat yüz yüze eğitim kadar uzaktan eğitimin, çok da fazla verimli olmadığı düşünülüyor. Sınıf, arkadaş ortamlarının çok fazla özlendiğini söylüyor. Ayrıca EBA ve TRT eğitim programlarının yeteri kadar organize edilmediği söyleniyor. Öğrencilerin ağırlıklı olarak bahsettiği konulardan biri hem okulunu hem de okul arkadaşlarını özlemesi. Onlarla etkileşim halinde olmamak, sıralarda ders dinleyememek öğrencileri olumsuz yönde etkileyen konulardan biri oluyor.

Öğrenciler, arkadaşlık özlemlerini gidermek adına sosyal gruplaşmalar gerçekleştiriyor. Özellikle sanal gruplaşmaların, son dönemde daha fazla artmış olduğunu görmekteyiz. Sanal ortam üzerinden, birbirleri ile haberleşme veya ders hakkında bilgi aktarımı yapma işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

 Öğretmenler EBA Sistemi Hakkında Ne Düşünüyor?

Öğretmenlerde, EBA sistemini yeterli düzeyde bulmuyor. EBA uygulamasında, görsel destek ve çeşitliliğin çok zayıf kaldığı vurgusu yapılıyor. Öğretmenlerin, normalden daha zorlu bir eğitim süreci içerisinde yer aldığı belirtiliyor. Derslerin ağırlıklı olarak işitsel şekilde kaldığı, görsel desteklemenin arka planda tutulduğu söyleniyor. Öğretmenle, EBA sistemleri teknik yapısının, biraz daha görsel şekilde desteklenmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Ders akışlarının, yeteri düzeyde planlanmadığı da şikayetçi oldukları konulardan biri. Bu yüzden öğrencilerde doğal olarak neyle karşılaşmış olduklarını tam anlayamıyor.

 Veliler EBA Sistemi Hakkında Ne Düşünüyor?

Yoksul aileler, MEB’e oldukça kızgın. Sanal ortamlarda çocuklarının yer alamamasını çaresizce izliyor. Fakat bu konuya dair MEB tarafından pek çok destekler verilmeye devam ediliyor. Öğrencilerin uzaktan eğitimlerini aksama yapmadan sürdürmeleri adına, tüm olanaklar sağlanmaya çalışılıyor.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın