Türk Kızılay Akademi Eğitim Programları Nelerdir?

 Türk Kızılay Akademi Eğitim Programları Nelerdir?
Okunuyor Türk Kızılay Akademi Eğitim Programları Nelerdir?

Kızılay Akademisi katılımcılarına; uzaktan, online, duyusal, işitsel, bilişsel ve psikomotor becerileri kazandırmaya yönelik uygulamaları kapsamaktadır. Kızılay Akademi’nin içerik olarak amacı ise katılımcılara bu akademi kapsamında “modül 1” içinde kazandırılması gereken yeti ve bilgileri kazandırarak bilinçsel değişimin ilk adımını başlatmaktır. Kızılay Akademi kapsamında yapılacak çalışmalarda bilinçaltı ve davranış değişimleri boyunca gerekecek bilgilendirme, sürekli öğrenme, daha kolay anlaşılabilir oyunlaştırılmış öğrenme, anket gibi çeşitli çalışmalar katılımcıların eğitime olan merakını güdüleyecektir. Peki Türk Kızılay Akademi programları nelerdir?

  1. Afetlerden Korunma Bilinci

Ülkemiz mevcut coğrafi konumundan ötürü deprem, sel, çığ, heyelan, orman yangını gibi tehlikelere oldukça müsait bir yapıdadır. Bu sebeple ülkemiz afet riskleri ve risk sonucu olarak can kayıpları bakımından dünyada en riskli ülkeler arasındadır. Bu eğitimde afet riskleri hakkında bilgilendirmeler, gerekli bilinçlendirmeler ve tatbikatlar yapılmaktadır. Program dersleri; Depremler ve Korunma Bilinci, Sel ve Korunma Bilinci, Kütler Hareketleri ve Korunma Bilinci, Çığ ve Korunma Bilinci, Orman Yangını ve Korunma Bilinci olarak 5 tanedir.

2. Kızılay Uyum Eğitimi

Kızılay Uyum Eğitimi, Kızılhaç ve Kızılay gönüllüleri. Üyeleri ve çalışanları için tasarlanmıştır. Amaç Kızılay ve Kızılhaç Hareketi tarihini ve stratejisini küresel düzeyde anlatmak ve bilincin oluşmasını sağlamaktır. Program dersleri; Tarihçe, Amblemler, 7 Temel İlke, Rol ve Sorumluluklar, Hareketin Yetkili Kurulları ve Türk Kızılay olarak 6 tanedir.

3. Korona Eğitim Seti

Kızılay Akademi’nin verdiği bu eğitimde Covid-19 ile mücadele ederken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu eğitim kapsamında katılımcılara “Nasıl Korunmalıyız?” adlı ders verilmektedir.

4. Hijyen Akademi Eğitimi

Bu eğitim kapsamında hijyenin önemi ve hijyenin en doğru biçimde nasıl sağlanacağı yönünde eğitimler verilmektedir. Program kapsamında verilen eğitimler değişkenlik gösterebilmektedir.

Ve bir çok eğitim setleri ile Kızılay Akademi Eğitim Portalı farkındalık oluşturacak.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın