Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Başarısı Nasıl Ölçülüyor?

 Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Başarısı Nasıl Ölçülüyor?
Okunuyor Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Başarısı Nasıl Ölçülüyor?

Pandemi süreci eğitim sektörünü biraz çıkmazsa sokmuş gibi görülse de eğitim hayatı ‘’uzaktan eğitim’’ adı altında sürdürülmeye devam ediliyor. Uzaktan eğitim sürecinin ne kadar başarılı olacağı yönünde hem ebeveynlerin hem de öğrencilerin çok fazla kaygısı bulunuyordu.  Fakat son teknolojik donanımlar ve uzman öğretmenlerle, uzaktan eğitim sistemi de başarılı şekilde verilmeye devam ediliyor. Öğretmenler, öğrencilerine uzaktan eğitim ile ders anlatımlarını gerçekleştirmektedir. Fakat öğretmenlerin uzaktan eğitim başarı nasıl ölçülüyor? Akıllarda yer edinen en önemli sorulardan biridir.

Öğretmenin başarısı, konuyu iyi bilip anlatmasıyla ölçülebilecek bir durumdur. Öğrenciler, konuyu kolay yoldan kavrayıp sınavlarda ki sonuçlarında başarı grafiğini yukarıya tırmandırmasını sağlar. Doğal olarak bu durum, öğretmenin konuyu öğrencilere oldukça iyi şekilde aksettirmiş olduğunu kanıtlar. Uzaktan eğitim, reel ortamda olduğundan daha zordur. Öğrencilerin konsantrasyon kaybı daha fazla görülür.  Burada öğretmenlerin işi daha zor olurken, konuları zevkli bir şekilde anlatması öğrencileri derse daha çok bağlamasına neden olacaktır.

Uzaktan Eğitimde Öğretmenlerin Başarısı

Ülkemizde pandemi sıkıntısından dolayı eğitimlerde uzaktan veriliyor. Öğrenciler okula gidiyormuş gibi sanal sınıflara katılarak ders dinliyorlar. Üstelik sanal sınıflarda kalabalık bir öğrenci topluluğu görülmektedir. Öğrenciler soru sorabiliyor ve öğretmenlerde yanıtlayabiliyor. Böylece çocuklar içinde son derece verimli diyebileceğimiz bir eğitim sistemi aşılanmış oluyor. Canlı şekilde derslerin anlatılması, ders sonrasında konu tekrar ve test çözümleri olmasıyla öğrencilerin derste ki başarıları ölçülmektedir.

Öğrencilerin konuyu ne kadar iyi şekilde anlayıp anlamadıkları test edilmiş oluyor. Öğrencilerin başarı düzeyleri artmaya başladık sıra, öğretmenin uzaktan eğitim sistemiyle bile ne kadar doğru işler ortaya koyduğunun ispatıdır. Uzaktan eğitimde öğretmenlerin öğrenciler üzerinde ki katkısı, nicel verilerle ölçülmüş olacaktır.

Uzaktan Eğitim Öğretmenleri Zorluyor Mu?

Reel bir sınıfla sanal sınıf arasında farklar illa ki oluşmaktadır. Bu durum ister istemez öğretmenler açısından iki kat daha zorlu bir sürece sürükleyebiliyor.  Öğretmenler açısından uzaktan eğitimin daha verimli hale dönmesi için, öğrenci konsantrasyonunun artması gerekir. Öğrencilerin kesinlikle dikkatini dağıtacak hususlar olmamalıdır. Tam aksine öğrenciyi derse çekecek, teşvik edecek, keyifli anlatımlar yapılmalıdır.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın