Bazı Lise Grupları Yüz Yüze Eğitime Başladı

 Bazı Lise Grupları Yüz Yüze Eğitime Başladı
Okunuyor Bazı Lise Grupları Yüz Yüze Eğitime Başladı

Yaz tatilinin bitmesinin ardından anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri 21 Eylül itibarıyla örgün eğitime başlamıştı. Bu grubun dışında kalan öğrenciler ise uzaktan eğitim yardımıyla derslerine devam etmekteydi. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise grubu öğrencilerinin yüz yüze eğitime geçmesi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre çok programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Teknik Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezleri 5 Ekim 2020 Pazartesi itibarıyla örgün eğitime başlıyor. Örgün eğitimin tüm ayrıntılarının pandemi tedbirleri kapsamında yeniden revize edildiğini duyuran Millî Eğitim Bakanlığı söz konusu eğitim kurumlarında “Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu” doğrultusunda tüm tedbirlerin alındığı vurguladı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı öğrencilerinin staj ve eğitim uygulamaları ise 28 Eylül’de yeniden başlamıştı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un talebi ile illere gönderilen yazı doğrultusunda çok programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Teknik Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezleri 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıflarda, tüm alan ve dallarda örgün eğitime geçiliyor. Ailelerin ve öğrencilerin bu süreçte tereddütleri de yok değil. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı’nca yapılan açıklamada yüz yüze verilen eğitimlerin daha hijyenik ve güvenilir bir ortamda gerçekleşebilmesi adına gerekli tüm tedbirlerin alındığı altı çizilerek vurgulandı. Ayrıca buna ek olarak okul idare yöneticileri ve öğretmenler tarafından okulda gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin takibi sıkı bir şekilde yapılacak ve öğrencilere Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’nun gerektirdiği bilgilendirmeler sık sık yinelenecektir.

ÖRGÜN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Salgın tedbirleri doğrultusunda örgün eğitim uygulamaları da yeniden yapılandırıldı. Süreç boyunca öğrenciler belli sayıda gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, teneffüs süreleri 10 dakika ve öğle araları da 45 dakika olacaktır. Ayrıca buna ek olarak yüz yüze ya da uzaktan eğitim olsun, alan derslerinde süreler kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilebilmesi adına ders süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecektir.

Ayrıca 12 Ekim 2020 tarihi itibar ile 2.3.4. sınıflar ile 8. Ve 12. Sınıflarda yüz yüze eğitim haftanın belirli günlerinde gidebilecek.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın