Uzaktan Eğitimde Yaşanan Sorunlar Nedir?

 Uzaktan Eğitimde Yaşanan Sorunlar Nedir?
Okunuyor Uzaktan Eğitimde Yaşanan Sorunlar Nedir?

Uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar altyapı konusunda sıkıntılara neden olmuştur. Tüm dünyanın yaşamış olduğu virüs salgını nedeniyle çalışma, sosyal hayat ve okul hayatını da etkilemiş, bu nedenle de tüm öğrenceler uzaktan eğitim almaya başlamıştır.

Genel olarak süregelen bu uzaktan eğitim modeli, ilk lise okullarından ziyade üniversitelerde çok daha düzgün ve de sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam etmektedir.

Uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar arasında en temel olanı ise bu teknoloji için yeterli kapasitenin olup olmadığıdır. Ram, hizmet sağlayıcılar, hafıza sorunları gibi yaşanan birtakım güçlükler, internet kopmalarına ve hizmetin sunulamamasına neden olmaktadır. Çözülmesi gereken en temel sorunlardan biri de uzaktan eğitim sürecinin eğitim kurumlarının merkezi yapısına uygun olarak yürütülmesidir. Özel bir uygulama sisteminde çeşitli uyumsuzluk ve koordinasyon sorunları ortaya çıkabilir. Uzaktan eğitim sistemleri ve programları tüm sistemi kapsayacak bir şekilde organizasyonel olarak birlikte tasarlanmalıdır.

Tüm eğitim kurumlarının müfredatı ve bunun yanı sıra altyapısı da bu çerçevede güncellenmelidir.

Uzaktan Eğitimde Yaşanan Sorunların Öğrencilere Yansıması Neler?

Uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar arasında hiç şüphesiz dijital eğitimin maliyetli olmasıdır. Özellikle bazı öğrencilerin bilgisayar, tablet, cep telefonu, web kamerası veya internet imkanlarından yoksun olması uzaktan eğitimin önündeki en büyük engellerden biridir. Bu durumda özellikle yardıma ihtiyacı olan öğrencilerin desteklenmesi gerekmektedir.

Hangi yazılım sisteminin de kullanıldığı önemli bir konudur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak belirtilmemiş yazılımların kullanılması ileride bazı sorunlara neden olabilir. Kurumsal olarak belirlenmemiş hiçbir yazılımın kullanılmaması gerekmektedir.

Öğrencilerin uzaktan eğitim nedeni ile arkadaşları ile kopuk ilişkiler kurması, sosyal hayatlarının ve etkileşimlerinin azalması da bir diğer yaşanan sorunlar arasında yer alır. Yoğunluk nedeni ile sisteme erişim sağlanamaması ya da sistemin çökmesi de öğrencilerin diğer yaşadığı sorunlar arasındadır. Gözlemlere göre, öğretmenler ve öğrenciler, sistem hakkında ya da sistemin nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgi sahibi olmadığı için ilk başlarda da olası birçok sorunlar ile de karşılaşılmıştır. Ancak şu an daha çok bilgi sahibi olan çoğu öğretmenler ve de öğrenciler daha kolay entegre olmaktadırlar.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın