Türkiye’deki Uzaktan Eğitim Veren Üniversiteler

 Türkiye’deki Uzaktan Eğitim Veren Üniversiteler
Okunuyor Türkiye’deki Uzaktan Eğitim Veren Üniversiteler

İlk olarak Ortak dersler adı altında Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Güzel Sanatlar, İngilizce ve Afet Kültürü gibi dersler online olarak verilmeye başlanmıştı. Daha sonrasında ise YÖK’ten izin alarak Enstitü, Merkez veya Fakülte bazlı olarak Açıköğretim veya Uzaktan eğitim merkezi olarak kurulmuşlardır.

Şu an neredeyse uzaktan eğitim olmayan hiç bir üniversite ve okul kalmadı. Herkes bir şekilde eğitimin devamlılığı ve sürdürülebilir olması açısından uzaktan eğitim yöntemlerine geçiş yaptılar.

Önlisans, Lisans, Lisans Tamamlama ve Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) şeklinde eğitimler verilmektedir.

Uzaktan eğitim denince ilk akla gelen canlı ders sistemidir.

Açık öğretim denince de ilk akla gelen Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi gelmektedir.

Daha sonra İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ile Erzurum Atatürk Üniversitesi bu süreçte Türkiye’deki Uzaktan Eğitimin yaygınlaşmasında büyük rol oynamışlardır.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın